ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: หาทุนเรียนฟรี

ผู้แต่ง: MR.FUTURE

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้ของการสมัครเข้ารับทุน
คือต้องอ่านรายละเอียดเงื่อนไขของการรับทุนให้รอบคอบ
- การกรอกใบสมัครด้วยลายมือได้ หรือต้องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เท่านั้น"