ข้อมูล eBook

ชื่อ: สงบ

ผู้แต่ง: พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ส ง บ
ฟังธรรมะ ฟังจากหัวใจตัวเองนั่นดีที่สุด อย่าไปเที่ยวหาฟังจากคนอื่น

หัวใจของหนังสือเล่มนี้ คือ การปลุกจิตสำนึกให้ก้าวไปสู่การตื่นรู้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำสมาธิในเบื้องต้น สมาธิในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ในทุกขณะของชีวิตดำเนินไปอย่างมีสติ เพื่อให้สมาธินั้นฝังรากลึกลงไปในสัญชาตญาณ จนกระทั่งย่างก้าวเข้าสู่สมาธิในแบบของพระพุทธเจ้า สมาธิที่จะนำไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา