ข้อมูล eBook

ชื่อ: สามชั่วโมงบรรลุธรรม

ผู้แต่ง: พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

แจ้งเห็นจริง ไม่ได้แปลว่า รู้มาก
ไม่ได้มาฝึกเพื่อจะเรียนรู้เทคนิคเอาไปอวดกัน หรือเอาไปซื้อขายกัน
เป้าหมายที่พระพุทธองค์ทรงสร้างศาสนา ไม่มีอย่างอื่นเลย
มีอย่างเดียวเท่านั้น เพื่อให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ ไม่ได้ทำให้เราเป็นอะไร?
พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย