ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชั่วโมงแห่งความคิดดี

ผู้แต่ง: พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เคยกล่าวไว้ว่า คนเราชอบให้ความสำคัญกับหัวใจตนเองเป็นอันดับสุดท้ายเสมอ โดยลืมไปว่า หัวใจนี่เอง ที่เป็นจุดกำเนิดของความสุขทั้งมวลที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา
ถึงเวลาที่เราจะคิดถึงแต่สิ่งดีๆ แล้วหรือยัง
ชั่วโมงแห่งความคิดดี หนังสือธรรมะที่ได้รับความนิยมสูงสุดของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก แนะวิธีเตือนใจตนเองในทุกย่างก้าวชีวิต เรียนรู้การเจริญอานาปานสติด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออก และแนะแนวทางแก้ไขตนเองเพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นมนุษย์ที่เปี่ยมไปด้วยสติสัมปชัญญะ สละซึ่งความไม่ชอบธรรมทั้งมวล โดยไม่ลืมที่จะหมั่นสร้างความดีซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตที่มนุษย์พึงกระทำด้วยการบำเพ็ญทาน 10 ประการ และวิธีกำหนด 'ชั่วโมงแห่งความคิดดี' ของตนเอง สำรวจความรู้สึกนึกคิดของตนเองตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีคำว่าทุกข์ใจ และละเลิกการคิดร้ายต่อผู้อื่นไปในคราวเดียวกัน
ดูแลสุขภาพใจของตนเองให้แข็งแรง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความคิดดี คิดถูก คิดชอบ แล้วล้างตะกอนในใจให้หมดสิ้นไปในวันนี้ เพื่อพบกับความสุขแท้จริงอย่างที่หัวใจต้องการ