ข้อมูล eBook

ชื่อ: มืดมา สว่างไป

ผู้แต่ง: พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หลายคนมักจะทำผิดโดยที่ไม่รู้ หรือรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังดันทุรังจะทำ นั่นคือสาเหตุที่นำมาสู่ความมืดบอดที่ไม่ใช่ความมืดจากแสงอาทิตย์หรือแสงไฟ แต่เป็นความมืดของอวิชชาที่มาปิดตาเรา ไม่ให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ตามความเป็นจริง จึงทำให้เรากล้าทำชั่วในรูปแบบต่างๆ โดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม หรือพูดง่ายๆ ก็คือการทำผิดศีล ๕ นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ ลักขโมย พูดจาโกหก ดื่มของมึนเมา ประพฤติผิดในกาม
ซึ่งแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ ล้วนมีเหตุปัจจัยที่ต่างกัน และชีวิตนี้ไม่มีใครมืดจนไม่เห็นแสงสว่าง และไม่มีใครสว่างจนไม่มีมุมมืด นั่นเพราะคำว่า กรรมและการกระทำเป็นเครื่องกำหนดและนำไป และสิ่งที่เป็นสัจธรรมสูงสุด คือ ทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปในทางเดียวกัน บนเส้นทางสู่ความดับสูญ และยังมีคำถามต่ออีกว่า หลังจากการดับสูญ คุณมีแสงสว่างเพียงพอหรือยังที่จะไปสู่ภพภูมิที่ดี !
มืดมา สว่างไป จึงเป็นหนังสือที่ไขความลับแห่งการดำรงอยู่ จนถึงวันแห่งการลาจาก ยิ่งไปกว่านั้น เป็นนิมิตหมายที่ดีแก่คนที่ไม่รู้ที่มาของตัวเอง และตราบใดที่มนุษย์ยังต้องรับผลกรรมจนไร้ทางออก หรือกำลังเสวยสุขจนลืมความจริง หัวใจยังมืดมิดกับสิ่งที่ปิดซ่อน หนังเล่มนี้จะเป็นแสงสว่างที่ไม่มีวันดับ จะสร้างปรากฏการณ์ สว่างไป ให้คุณเห็นกันแบบจะจะ !
หลายคนมักจะทำผิดโดยที่ไม่รู้ หรือรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังดันทุรังจะทำ นั่นคือสาเหตุที่นำมาสู่ความมืดบอดที่ไม่ใช่ความมืดจากแสงอาทิตย์หรือแสงไฟ แต่เป็นความมืดของอวิชชาที่มาปิดตาเรา ไม่ให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ตามความเป็นจริง จึงทำให้เรากล้าทำชั่วในรูปแบบต่างๆ โดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม หรือพูดง่ายๆ ก็คือการทำผิดศีล ๕ นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ ลักขโมย พูดจาโกหก ดื่มของมึนเมา ประพฤติผิดในกาม
ซึ่งแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ ล้วนมีเหตุปัจจัยที่ต่างกัน และชีวิตนี้ไม่มีใครมืดจนไม่เห็นแสงสว่าง และไม่มีใครสว่างจนไม่มีมุมมืด นั่นเพราะคำว่า กรรมและการกระทำเป็นเครื่องกำหนดและนำไป และสิ่งที่เป็นสัจธรรมสูงสุด คือ ทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปในทางเดียวกัน บนเส้นทางสู่ความดับสูญ และยังมีคำถามต่ออีกว่า หลังจากการดับสูญ คุณมีแสงสว่างเพียงพอหรือยังที่จะไปสู่ภพภูมิที่ดี !