แอพพลิเคชั่น NTUN Ebook สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว

แอพพลิเคชั่น NTUN Ebook สามารถดาวน์โหลดได้แล้วผ่านทาง

1. ระบบปฏิบัติการ Android >>> https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ilovelibrary.ntun

2. ระบบปฏิบัติการ IOS >>> https://itunes.apple.com/us/app/ntun-ebook/id1095128529?mt=8